O projekcie

Projekt „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Poddziałanie VIII.2.1.Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 – czerwiec  2018

Dla kogo

W projekcie wziąć udział mogą osoby, powyżej 29 r.ż. (tj. od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy (bezrobotni, poszukujący pracy i bierni zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj:

  • osoby po 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • soby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,

które uczą się lub zamieszkują na terenie OBSZARÓW WIEJSKICH woj. łódzkiego (w roz.przepisów KC).

Rekrutacja

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona od grudnia 2016r. do końca grudnia 2017r.

Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na podstronie www jak i również  w Biurze Projektu.

UWAGA!W dniach 29-31.05.2017r Biuro Projektu będzie nieczynne. Przepraszamy za niedogodności.

Planowane efekty

  • min. 45% osób w wieku 50 lat i więcej
  • min. 45% kobiet
  • min. 45% osób z niepełnosprawnościami
  • min. 45% osób długotrwale bezrobotnych
  • min. 45% osób o niskich kwalifikacjach